ریبون هایتی رنگی YMCKO Cs200

ریبون هایتی رنگی YMCKO Cs200

ریبون رنگی اورجینال هایتی CS200 با این ریبون قادر خواهید بود 400 عدد کارت را بصورت یکرو چاپ کنید اگر کارت هایی که نیاز به چاپ دارید به صورت دورو بود میتوانید این ریبون قادر خواهد بود 200 عدد کارت پشت رو رو چاپ بزند. از 5 پنل تشکیل شده است .پنل y زرد،M قرمز،Cآبی و پنل (K) پنل رزین یا همان مشکی، o نیز لایه overlayمی باشد که در اتمام کار چاپ یک لایه شفاف شیشه ایی  رو ی کارت را در برمیگیرد.لایه overlayبرای ماندگاری بیشتر چاپ میباشد.