چاپ امباس روی کارت PVC

در این نوع چاپ حروف و اعداد به صورت برجسته در دو رنگ طلایی و نقره ای قابل چاپ می باشند.