چاپ بارکد کارت PVC

چاپ اطلاعات متغیر مثل بارکد ، سریال ، اطلاعات شخصی ،QR ، کدملی و…

چاپ اعداد و حروف را میتوان به صورت امباس یا چاپ برجسته زد که به دو رنگ طلایی و نقره ای می باشند.