چاپ کارت نقره ای pvc

چاپ افست دیجیتال بر روی کارتهای نقره ای یا silvrd pvc

کارت نقره ای به صورت خام یا ساده ، مگنت و اسمارت در بازار موجود می باشند.

چاپ کارت نقره ای pvc  به صورت شیت و سینگل انجام میشود.