لمینیت طرحدار فارگو

لمینیت طرحدار فارگو

چاپ لمینیت فارگو 82618:

لمینیت طرح دار کارت پرینتر فارگو معروف به (ORBIT Overlaminate) یک لایه محافظی هست که بعد از پروسه چاپ بر روی کارت قرار میگیرد و باعث تثبیت و ماندگاری بیشتر طرح بر روی کارت میشود.

تعداد چاپ لمینیت شفاف 500 عدد کارت بر رول میباشد

 

Product Description

چاپ لمینیت فارگو 82618:

لمینیت طرح دار کارت پرینتر فارگو معروف به (ORBIT Overlaminate) یک لایه محافظی هست که بعد از پروسه چاپ بر روی کارت قرار میگیرد و باعث تثبیت و ماندگاری بیشتر طرح بر روی کارت میشود.

تعداد چاپ لمینیت شفاف 500 عدد کارت بر رول میباشد