پرینتر چاپ کارت پی وی سی

به دستگاه هایی که بتوانند بر روی سطح کارت pvc و طریق حرارت چاپ کند را چاپگر pvc میگویند .

پرینترهای چاپ کار عمدتا به دو دسته تقسیم میشوند :

کارت پرینترهای با تکنولوژی مستقیم
کارت پرینترهای با تکنولوژی غیرمستقیم

ویژگی های همه کارت پرینتر های موجود در بازار :

پرینتر ها فقط قادر هستند که یک سمت کارت را چاپ کنند.و برای کاهش هزینه کاربر می تواند یک رو که چاپ زده شد به صورت دستی برگردانده و سمت دیگر را داخل چاپگر قرار دهد.ولی اگر تعداد چاپ زیاد باشد ماژولی به دستگاه اضافه می شود به نام ماژول دو رو یا فیلیپر.روش کار ماژول دو رو ،به این صورت که اول یک روی کارت را چاپ زده می شود،کارت به داخل فیلیپر رفته و کارت به صورت خودکار جا به جا می شود و بعد پشت کارت را چاپ می زند و پروسه چاپ به اتمام می رسد.یک سوالی که برای مشتریان عزیز در هنگام خرید مطرح می شود، این است چاپگری در بازار موجود می باشد که بتواند رو و پشت کارت را به صورت همزمان چاپ کند؟ خیر .در حال حاضر چاپگری تولید نشده که بتواند همزمان پشت وروی کارت را به صورت همزمان چاپ کند.

 

پرینتر چاپ کارت PVC با تکنولوژی مستقیم:

این مدل از چاپگرها به نسبت نامی که دارند به صورت مستقیم (هد چاپگر در تماس مستقیم با کارت می باشد)از طریق گرما اطلاعات را بر روی کارت چاپ می شود.
تکنولوژی مستقیم چاپ کارت برای صدمه ندیدن هد چاپگر، از کناره های کارت چند میکرون لبه سفید میدهد این لبه سفید صرفا به خاطر آسیب ندیدن هد چاپگر در پروسه چاپ می باشد.
این مدل از کارت پرینترها نسبتا به چاپگرهای با تکنولوژی غیر مستقیم قیمت مناسب تری دارند. و برای آسیب ندیدن هد چاپگر باید کارت هایی با کیفیت بالا در داخل پرینتر برای چاپ استفاده شود.

توجه کنید در هنگام قرار دادن کارت در چاپگر،نباید کارت لمس شود اثر هر گونه لک ،پرز از عمر چاپگر می کاهد.

پرینتر چاپ کارت PVC با تکنولوژی غیرمستقیم:

این مدل ازکارت پرینترها به نسبت نامی که دارند به صورت غیرمستقیم ( هد چاپگر در تماس مستقیم با کارت وجود ندارد )از طریق گرما اطلاعات را بر روی فیلم انتقال می دهد. و سپس بر روی کارت با درجه حرارتی بالغ بر 180 درجه سانتیگراد چاپ زده می شود. در تکنولوژی غیرمستقیم، چاپ به صورت لبه به لبه می باشد و هیچگونه حاشیه سفید در کارت مشاهده نمی شود. کارتهای شناسایی چاپ شده با این کارت پرینتر غیرمستقیم کیفیت و وضوح تصویر بالایی نسبت به چاپگرهای دیگر دارد.

هد کارت پرینتر غیرمستقیم بدلیل اینکه در تماس کامل با کارت نمی باشد، به همین دلیل هد چاپگر تا زمانی که دستگاه قادر به چاپ میباشد شامل  گارانتی می شود.

 

نرم افزار رایگان چاپ کارت :

برای صدور کارت پرسنلی از نرم افزار های مخصوص به خود این پرینترها استفاده میشود و به صورت رایگان دراختیار کاربران قرار می گیرد
شما با این نرم افزار چاپ کارت میتوانید اطلاعات مورد نیازرا از طریق پایگاه داده اکسز وارد کرده و به راحتی چاپ بگیرید.