چاپ برجسته امباس (emboossing) روی کارت pvc،یکی از ملموس ترین نوع چاپ می باشد 

و بیشتر در کارت های بانکی کارت تخفیف،گیفت کارت و مستر کارت ها استفاده می شود.

بدین صورت که با چاپ برجسته شماره سریال و تاریخ انقضاء روی کارت بصورت برجسته چاپ زده میشود که یکی از شناخته ترین نوع چاپ روی کارت pvcمی باشد.که این نوع چاپ جلوه خاصی به کارت می دهد و در دو نوع طلایی و نقره ایی می باشد،در این نوع چاپ فقط فقط اعداد و حروف می توانند بصورت برجسته روی کارت چاپ زده شوند و چاپخانه پاسارگاد با داشتن دستگاه های پیشرفته به بهترین نحو کارت های شما را امباس خواهد کرد.